ПІНЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

Президент Всеукраїнської асоцiацiї пластичних, реконструктивних i естетичних хiрургiв.

Директор приватної клiнiки “Київський мiський центр пластичної мiкрохiрургiї та естетичної медицини”

Професор кафедри комбустiологiї й пластичної хiрургiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

Хiрург вищої категорiї. Доктор медичних наук. Автор 185 наукових публiкацiй.

Дiйсний член Спiлки пластичних реконструктивних i естетичних хiрургiв Росiї.

В 1982 роцi закiнчив факультет пiдготовки лiкарiв Вiйськово-медичної академiї iменi С. М. Кiрова (Санкт-Петербург).

З 1982 по 1986 рiк служба в Збройних Силах на посадi вiйськового лiкаря.

В 1986 – 1989 роках навчання в ад’юнктурi по хiрургiї Вiйськово-медичної академiї iменi С. М. Кiрова й робота над дисертацiєю, присвяченою пластичнiй хiрургiї на тему: “Передплiччя як донорська область для аутопластики складними шкiрними клаптями на судиннiй нiжцi”, захищенiй в 1989 роцi.

З 1989 по 1993 рiк викладач кафедри оперативної хiрургiї з топографiчною анатомiєю Вiйськово-медичної академiї iменi С. М. Кiрова (Санкт-Петербург).

З 1994 по 1999 рiк доцент кафедри вiйськової хiрургiї Української Вiйськово-медичної академiї (Київ).

З 1994 по 2001 рiк директор мiського центра пластичної мiкрохiрургiї й хiрургiї кiстi Київської мiської клiнiчної лiкарнi

З 2001 по теперiшнiй час директор приватної клiнiки “Київський мiський центр пластичної мiкрохiрургiї й естетичної медицини”

З 1 вересня 2007 року по теперiшнiй час професор, доцент кафедри комбустiологiї й пластичної хiрургiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупiка (Київ).

В 2012 році захистив дисертацію доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.03 ” хірургія: “Профілактика та лікування ускладнень при естетичній збільшувальній мамопластиці”.

Пiдвищення квалiфiкацiї

В 1994 роцi спецiалiзацiя по мiкрохiрургiї судин у Київськiй академiї пiслядипломної освiти

У жовтнi 1995 року iнтенсивнi курси по естетичнiй пластичнiй хiрургiї обличчя й пластичнiй й реконструктивнiй хiрургiї грудей (м. Москва).

У лютому 1996 року семiнар по пластичнiй реконструктивнiй i естетичнiй хiрургiї (м. Москва).

У вереснi 1996 року 3-й Мiжнародний конгрес по естетичнiй хiрургiї (м. Москва).

У груднi 1996 року курси по бiорозмiрнiй збiльшуючiй мамопластицi iмплантатами Мак Ган (м. Москва).

У груднi 1996 року теоретичний семiнар “Загальнi питання естетичної i реконструктивної хiрургiї молочних залоз” (м. Москва).

В 1998 роцi пiдвищення квалiфiкацiї по судиннiй хiрургiї в Київськiй академiї пiслядипломної освiти.

В 1998 роцi стажування по пластичнiй реконструктивнiй й естетичнiй хiрургiї в Providens Healthcare Network, Waco, Texas, USA.

В 2000 роцi спецiалiзацiя по хiрургiчнiй стоматологiї в Київськiй академiї пiслядипломної освiти.

У лютому 2001 року участь у другому Мiжнародному Конгресi по Пластичнiй, Реконструктивнiй й Естетичнiй Хiрургiї (м. Москва).

В 2001 роцi стажування по пластичнiй, реконструктивнiй й естетичнiй хiрургiї у клiнiках м. Денвер, Colorado , USA.

У лютому 2002 року участь у третьому Мiжнародному Конгресi по Пластичнiй, Реконструктивнiй й Естетичнiй Хiрургiї (м. Москва).

В 2002 роцi пiдвищення квалiфiкацiї по навчальному циклу “пластична хiрургiя обличчя” у Київськiй академiї пiслядипломної освiти.

У квiтнi 2002 року Курси й Майстер-клас по ринопластицi (Київ).

У червнi 2003 року участь у четвертому Мiжнародному Конгресi по Пластичнiй Реконструктивнiй й Естетичнiй Хiрургiї (м. Ярославль).

В 2006 роцi тематичне вдосконалення по навчальному циклi “основи пластичної хiрургiї” у Київськiй медичнiй академiї пiслядипломної освiти.

У травнi 2006 року дев’ятий Iнтенсивний курс по Пластичнiй i Реконструктивнiй Хiрургiї (м. Москва).

У вереснi 2006 року участь у Мiжнародному семiнарi “Сучаснi методики редукцiї й протезування жiночих грудей” (Київ).

У жовтнi 2006 року курси по бiорозмiрнiй збiльшуючiй мамопластицi при асиметрiї й аномалiях плюс мастопексiя й реконструкцiя з iмплантантами Мак Ган (Київ).

У лютому 2007 року участь в VI Мiжнародному симпозiумi по естетичнiй медицинi – (Москва).

У серпнi 2007 року участь у Тренiнг Курсi й Вiдкритому Форумi по Естетичнiй i Пластичнiй Хiрургiї “Використання силiконових iмплантантiв i iнновацiйних технологiй в Естетичнiй Пластичнiй Хiрургiї” (Єреван).

У серпнi 2007 року курси по бiорозмiрнiй збiльшуючiй мамопластицi по збiльшенню грудей з використанням Системи Матриця Аллерган (Єреван).

У лютому 2008 року участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній міжнародній конференції “Профілактика ускладнень в пластичній та реконструктивній хірургії” (Київ).

У жовтні 2008 року участь у ІІІ з”їзді ВАПРЕХ “Актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії” (Київ).

У лютому 2010 року участь у четвертій міжнародній науково-практичній конференції “Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії” (Київ).

У червні 2010 року участь у ХХІІ з”їзді хірургів України (Вінниця).

У грудні 2010 року участь у другому (VІІ) з”їзді Російської спілки пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів (Москва).

У грудні 2011 року участь ХІ-тій щорічій міжнародній наук.-практ. конференції “Рани, ранева інфекція, пластика та електрозварювання живих тканин” (Київ).

У грудні 2012 року участь в ІІ-ому Національному конгресі “Пластична хірургія” (Москва)

У квітні 2012 року ПАЦ зі спеціальності «Хірургія» у НМАПО імені П.Л. Шупика.

26 червня 2012 року атестація на вищу категорію зі спеціальності «Хірургія» в атестаційній комісії МОЗ України.

У вересні 2013 року участь в науково-практичній програмі «Осінній клуб» (Прованс, Франція)

У листопаді 2013 року участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії» (Київ).

У червні 2014 року участь в просунотому курсі «Естетична збільшувальна мамопластика» (Бельгія, Брюсель).

У листопаді 2014 року участь в ХІV-тій щорічій міжнародній наук.-практ. конференції “Хірургія поранень. Невідкладна та планова хірургія, застосування електрозварювання живих тканин” (Київ).

У жовтні 2014 року участь в роботі IV з’їзду Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів «Актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії» (Київ).

У березні 2015 року участь у майстер-класі «Використання імплантантів з мікрополіуретановим покриттям при ендопротезування жіночих грудей. Ліпофілінг у пластичній хірургії грудей» (Київ).

У травні 2015 року участь в міжнародній конференції «Актуальні питання сучасної пластичної хірургії, естетичної медицини та дерматології» (Одеса).

У жовтні 2015 року участь в роботі XXIII з’їзду хірургів України (Київ).

З 10.09 по 26.10.2015 р. ТУ «Пластична хірургія тулуба» у НМАПО імені П.Л. Шупика.

У грудні 2015 року участь у майстер-класі «Використання імплантантів Microthane при ендопротезування жіночих грудей» (Київ).

У лютому 2016 року участь у майстер-класі «Реконструкція молочних залоз. Корекція птозу верхніх повік» (Львів).

У травні 2016 року участь у VVP ISAPS «Інноваційні технології хірургічного і нехірургічного омолодження обличчя» (Київ).

Виконуванi операцiї i процедури:

Естетична хiрургiя:

  1. Обличчя:
   • ендоскопiчна пiдтяжка чола i брiв;
   • ендоскопiчна пiдтяжка обличчя;
   • ендоскопiчна пiдтяжка шиї;
   • пiдтяжка обличчя;
   • пiдтяжка чола;
   • пiдтяжка шиї;
   • пластика повiк;
   • транскон’юнктивальна пластика повiк;
   • закрита i вiдкрита риносептопластика;
   • пластика вушних раковин;
   • пластика губ.
  2. Молочних залоз:
   • збiльшення молочних залоз;
   • зменшення молочних залоз;
   • пiдтяжка молочних залоз;
   • пластика соска та ареоли.
  3. Тiла i кiнцiвок:
   • лiпопластика рiзних дiлянок тiла та обличчя;
   • пiдтяжка стегон;
   • пластика плечей;
   • пластика i ендопротезування сiдниць;
   • пластика передньої стiнки живота;
   • корекцiя рубцiв;
   • видалення новоутворень.
  4. Естетичнi малоiнвазiйнi манiпуляцiї:
   • середнiй хiмiчний пiлiнг обличчя та кистей;
   • армування золотими нитками;
   • iн’єкцiйне збiльшення губ;
   • корекцiя деформацiй, зморщок, носогубних, мiжбрiвних складок iн’єкцiями бiогеля та iн’єкцiями власного жиру;
   • корекцiя зморщок чола, “гусячих лапок”, “звички морщити чоло” iн’єкцiями препарату “диспорт” (ботулотоксин);
   • видалення бородавок, папiлом, пiгментних утворень хiрургiчним лазером;
   • лiкування телеангиоектазiй, дрiбних розширених вен методом склеротерапiї.
  5. Реконструктивна хiрургiя:
   • реконструкцiя молочних залоз;
   • реконструкцiя передньої черевної стiнки;
   • реконструкцiя вушних раковин;
   • реконструкцiя кистi.
   • мiкрохiрургiчна аутотрансплантацiя тканин при дефектах покривних тканин рiзної локалiзацiї;
   • мiкрохiрургiчна реплантацiя сегментiв кiнцiвок;
   • операцiї при ушкодженнях сухожиль кистi;
   • операцiї при ушкодженнях нервiв i судин верхньої кiнцiвки;
   • операцiї при ушкодженнях кiсток кистi.
 • Директор приватної клiнiки \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Київський мiський центр пластичної мiкрохiрургiї та естетичної медицини\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
 • Президент Всеукраїнської асоцiацiї пластичних, реконструктивних i естетичних хiрургiв.